Splátkový kalendár za štúdium

Pre Certifikované štúdium si môžeš splátky rozdeliť nasledovne:

  • 1. splátka - do 31.08.2024 - suma 165,- Eur
  • 2. splátka - do 31.10.2024 - suma 165,- Eur
  • 3. splátka - do 30.11.2024 - suma 165,- Eur
  • 4. splátka - do 31.12.2024 - suma 165,- Eur
  • 5. splátka - do 31.01.2025 - suma 165,- Eur

Sumu treba uhradiť najneskôr do uvedeného termínu.
V splátkach je zahrnutý aj poplatok za splátkový kalendár.

Číslo účtu:  SK43 1100 0000 0029 4611 1472
Variabilný symbol: VS nájdeš v e-maile s potvrdením registrácie
Poznámka: tvoje meno a priezvisko

Odporúčame si nastaviť v banke trvalý príkaz aby si nezabudol uhradiť ďalšiu splátku.

Ďakujeme za tvoju dôveru a tešíme sa na spoločné štúdium.

Team Digitálnej Univerzity