Otázky a odpovede

Prečítaj si všetky informácie o našom štúdiu. Ak máš po prečítaní akékoľvek ďalšie otázky, neváhaj nás kontaktovať.

Zakladateľom Digitálnej Univerzity je Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. Roky pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a vedec na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Online marketingu sa venuje už viac ako 15 rokov a svoje skúsenosti a rady odovzdával aj ako certifikovaný Google tréner, je tiež zakladateľ úspešného Digital Marketing Clubu.

Okrem toho školí firmy, manažérov a budúcich marketérov na prednáškach a workshopoch. Digitálnu Univerzitu založil ako reakciu na chýbajúce komplexné vzdelávanie v oblasti online marketingu.

Všetci lektori sú experti z praxe. Sú to skúsení marketingoví konzultanti, uznávaní Google partner tréneri, senior špecialisti alebo majitelia úspešných digitálnych agentúr.

Áno, ak ti nevyhovuje uhradiť celú sumu naraz, môžeš si ju rozdeliť na splátky.

Polročné štúdium je možné uhradiť v 5 splátkach.

MBA štúdium je možné rozdeliť na 12 splátok.

 • Máme 10-ročné skúsenosti so vzdelávaním marketingu.
 • Ako prvý na Slovensku poskytujeme MBA štúdium z digitálneho marketingu.
 • Získali sme viacero prestížnych ocenení.
 • Prednášať ti budú uznávaní experti z praxe.
 • Získaš komplexný prehľad v online marketingu.
 • Obdržíš video-návody, takže sa všetko naučíš aj prakticky.
 • Náš Certifikát a MBA diplom ti budú otvárať dvere na pohovoroch v tomto obore.
 • Ak podnikáš, naučíš sa reálne získavať viac zákazníkov.
 • Máme ľudský prístup, pretože robíme to, čo nás baví a robíme to naplno.

Certifikované štúdium

Štúdium je vhodné pre každého, kto sa chce naučiť online marketing prakticky.

Certifikované štúdium je vhodné:

 • začiatočníkom, ktorý ešte s marketingom nepracovali a chcú si nájsť prácu v tomto obore
 • marketérom, ktorý sú v marketingu menej ako 5 rokov
 • senior marketérom, ktorý sa špecializujú na jednu oblasť (napr PPC alebo sociálne siete) a chcú sa naučiť online marketing komplexne
 • marketingovým managerom a accountom, ktorý sa nevenujú marketingu do hĺbky a chcú mať aktuálny a komplexný prehľad
 • začínajúcim podnikateľom, ktorí chcú rozbehnúť svoj biznis, e-shop či startup
 • podnikateľom, ktorí si robia marketing sami, študujú si rôzne kurzy a chceli by sa naučiť veci komplexnejšie.

Polročné certifikované štúdium začína 7. októbra a trvá pol roka.

Najprv absolvuješ prednášky zo všetkých tém digitálneho marketingu. Záznamy z prednášok nájdeš vo svojom e-learningu a k dispozícii sú ti počas celej dĺžky štúdia. Následne si vyberieš špecializáciu, ktorá ťa najviac zaujala a v tejto oblasti budeš pracovať na svojom projekte alebo podnikaní.

Na projekt budeš mať mesiac a budeš si ho riešiť doma. Počas mesiaca budeš mať v malej skupinke 3 konzultácie s mentorom, ktorý ti pomôže lepšie pochopiť celú problematiku. Po úspešnej realizácii projektu ťa čaká záverečná skúška formou online testu a po jej zvládnutí získaš certifikát.

Môžeš si vybrať či budeš študovať osobne v Bratislave alebo môžeš študovať online z pohodlia domova, prípade kombinovane.

Čas prednášok je sobota od 9:30 do 17:00.  Prestávka na obed bude od 12:30 do 14:00.

Online štúdium môžeš realizovať z pohodlia svojho domova, máš na výber dve možnosti:

 • môžeš pozerať live stream v sobotu a zapájať sa do diskusie
 • alebo si môžeš v e-learningu pozerať video záznam prednášok kedykoľvek ti to časovo vyhovuje.

Osobné prednášky budú prebiehať v Bratislave. Očakávať môžeš príjemnú a priestrannú konferenčnú sálu v Hoteli Tatra – Námestie 1.mája. V centre mesta, s dobrým mestským spojom na autobusovú aj vlakovú stanicu a tiež s možnosťou parkovania priamo v hoteli.

Pri kombinovanom štúdiu je len na tebe, ktorú z 3 možností absolvovania jednotlivých prednášok využiješ.

Možnosti, ktoré môžeš kombinovať:

 1. Prísť na prednášku osobne
 2. Sledovať live stream
 3. Pozrieť si záznam kedykoľvek ti to vyhovuje

Kapacita pre osobnú účasť je obmedzená. Preto bude potrebné, prihlásiť sa pred každou prednáškou, aby sme vedeli, koľkí z vás majú záujem prísť osobne. Prvý mesiac nevieme každému garantovať miestečko a niektorým sa neujde. No z našich skúseností vieme, že od novembra väčšina študentov radšej študuje online z domu, preto od vtedy bude už dostatok voľných miest pre každého.

Po absolvovaní všetkých prednášok si vyberieš jednu oblasť online marketingu, ktorá ťa najviac zaujala a v nej budeš realizovať svoj praktický projekt pod vedením mentora. Na výber máš tieto oblasti:

 • Tvorba webu a e-shopu
 • Marketingová grafika
 • Sociálne siete
 • PPC kampane
 • SEO optimalizácia
 • Marketingová analytika
 • Budovanie brandu
 • Marketingová stratégia

Detailnejšie sa v týchto oblastiach budeš vzdelávať na prednáškach a praktických zadaniach.

Po začatí štúdia získaš prístup do jednoduchého a prehľadného e-learning systému, v ktorom budeš mať pokope všetky prednášky a študijné materiály. Ku každej téme máš k dispozícii aj tipy na samoštúdium a otázky, ktoré sa z danej témy môžu vyskytnúť na záverečnom teste.

Každá téma tiež zahŕňa sekciu s otázkami pre lektora. Tu môžeš položiť lektorovi otázku alebo si prečítať otázky od ostatných účastníkov kurzu. Ku každej téme je tiež priradená domáca úloha spolu s pokynmi na jej vypracovanie a odovzdanie.

V rámci štúdia je možné absolvovať len jednu špecializáciu. Je preto potrebné po absolvovaní všetkých prednášok dôkladne zvážiť svoj výber.

Záverečný praktický projekt budeš najprv riešiť samostatne doma počas 1 mesiaca. Počas tohto mesiaca sa stretneš 3-krát v malej skupinke s mentorom a budete spoločne konzultovať svoje riešenia, aby ste sa spoločne obohatili.

Po vybratí špecializácie si vyberieš reálny projekt, na ktorom budeš s mentorom pracovať. Ak máš vlastný biznis, môžeš projekt vypracovať pre svoje podnikanie (vynovenie webu, stratégia na sociálnych sieťach, PPC kampane atď.). Si zamestnaný vo firme? Projekt môžeš vypracovať aj pre svojho zamestnávateľa. Alebo si môžeš rozbehnúť vlastný nápad a skúsiť niečo nové. Prípadne pomôcť niekomu z rodiny alebo kamarátov s ich podnikaním alebo projektom.

Aby si získal certifikát, potrebuješ:

 • po každej prednáške vypracovať domácu úlohu,
 • vybrať si špecializáciu,
 • zrealizovať projekt s mentorom,
 • spraviť záverečný test.

Celková cena polročného Certifikovaného štúdia je 790,- Eur.

Vzhľadom na ceny jednodňových školení na podobnej úrovni a tiež unikátnosť nášho vzdelávania na projektoch s mentorom, plus bonusy – je táto suma veľmi výhodná. Získaš až 130 hodín vzdelávania.

Štúdium je možné uhradiť na faktúru, ak za teba bude platiť firma. Tiež je možné sumu rozdeliť na splátky.

Expert štúdium

Štúdium je pre skúsených marketérov. Pokiaľ sa v marketingu už pohybuješ roky, máš naozaj dobrý prehľad do šírky, tak štúdium ťa posunie o level ďalej.

Nebudeme sa už venovať teóriam, postupom, či nastaveniam, skôr sa budeme venovať prípadovým štúdiam a diskusiam na pokročilé témy.

Štúdium je vhodné pre:

 • Senior marketérom, ktorí majú prehľad aj do šírky
 • Managerom a accountom, ktorí tvoria stratégie
 • Teamlídrom, ktorí si chcú rozšíriť obzor
 • Absolventom Digitálnej Univerzity
 • Podnikateľom, ktorí si už roky robia marketing sami
 • Pre každého komu už bežne dostupné kurzy a webináre nič nedávajú a chcel by niečo naozaj pokročilé

Polročné Expert štúdium začína 7. októbra a trvá pol roka.

Bude prebiehať iba online formou cez zoom v soboty podľa nášho harmonogramu.

Na každej prednáške bude lektor rozoberať rôzne prípadové štúdie, budete analyzovať prečo boli úspešné alebo prečo nie, lektor bude marketingová kapacita, pozdieľa vám svoj knowhow a praktické rady, ktoré viete hneď aplikovať.

Každý týždeň po prednáške budete mať diskusný krúžok, na ktorý budeme pozývať zaujímavých hosti, tiež môžete zdielať svoje skúsenosti medzi spolužiakmi a takto sa vzájomné obohacovať.

Po absolvovaní všetkých prednášok vás bude čakať záverečný online test a tiež vypracujete svoj projekt – prípadovú štúdiu formou video prezentácie, kde preukážete svoje znalosti. Následne obdržíte náš uznávaný certifikát.

budete mať na každú prednášku zoom linku, cez ktorú sa budete pod svojím menom prihlasovať. Prednášky budú priebehať v čase 9:00 – 16:00.

Certifikované štúdium je veľmi praktické, budete mať prednášky, domáce úlohy, k úloham aj praktické video-manuály aby ste si všetko precvičili a naučili sa aplikovať marketing vo všetkých jeho oblastiach. Po prednáškach vás čaká špecializačné štúdium, kde si vyberiete jednu oblasť, v ktorej budete mať osobného mentora, ktorý vás bude ďalej viesť do hĺbky.

Expert štúdium je skôr určené pre tých, ktorí už všetky marketingové teórie a postupy ovládajú, chcú sa skôr sústrediť na špecifické prípady, inšpirácie, trendy a pod. Expert štúdium neobsahuje domáce úlohy, video-manuály, ani špecializáciu či osobného mentora, to vás čaká iba na certifikovanom štúdiu. Expert štúdium bude skôr o case studies a odborných diskusiách.

Aby si získal certifikát experta, potrebuješ:

 • absolvovať záverečný náročný online test, ktorý overí tvoje vedomosti, všeobecný prehľad, ako aj marketingové uvažovanie.
 • odovzdať prípadovú štúdiu, v ktorej aplikuješ vedomosti, ktoré si sa počas štúdia naučil

Celková cena polročného Expert štúdia je 990,- Eur.

Vzhľadom na ceny jednodňových školení na podobnej úrovni a tiež unikátnosť nášho vzdelávania je táto suma veľmi výhodná. Získaš až 130 hodín vzdelávania.

Štúdium je možné uhradiť na faktúru, ak za teba bude platiť firma.

MBA štúdium

MBA štúdium začína 7. októbra a trvá 1 rok. Štúdium je rozdelené na zimný a letný semester.

Zimný semester pozostáva z polročného štúdia, môžeš si vybrať či absolvuješ prvý polrok Certifikované štúdium alebo Expert štúdium. Dôkladne si preštuduj všetky otázky, ktoré sa týkajú programu, ktorý si vyberieš.

Letný semester pozostáva z povinných a voliteľných predmetov. Letný semester je celý online formou. Účasť na live streame na povinných predmetoch je povinná, pretože ide o interaktívne manažérske workshopy na získanie nových softskills. Na výber máš viac ako 230 voliteľných predmetov. Tie si už môžeš dobrovoľne pozerať z video záznamu kedykoľvek ti vyhovuje.

MBA štúdium počas letného semetra prebieha v čase 9:00 – 16:00.

Tiež počas letného semestra absolvuješ mentoring z vybranej špecializácie s odborníkom z praxe a vypracuješ svoju záverečnú prácu, ktorú odovzdáš do konca septembra. Po vypracovaní projektu nasleduje teoretická záverečná skúška a následne obhajoba projektu pred komisiou v polovici októbra.

Nakoniec sa stretneme na slávnostných promóciách.

MBA titul nie je akademický titul, ale je to profesný titul, ktorý sa píše za menom. Nezapisuje sa do občianskeho ani do úradných dokumentov. Používa sa v kariérnom svete, môžete si ho uvádzať v životopise, na linkedine, v podpisoch a v obchodných dokumentoch.

Na našom MBA štúdiu študuješ odbor: Digitálny marketing.

Počas zimného semestra – polročného štúdia si môžeš vybrať či budeš prednášku sledovať v sobotu live, alebo si pozerať video záznam kedykoľvek ti to vyhovuje.

Počas letného semestra prebiehajú povinné predmety iba online formou a účasť na nich je povinná v sobotu na live streame (keďže ide o interaktívne manažérske workshopy). Je to 13 sobôt, ktoré nájdeš rozpísane v harmonograme štúdia.

Po absolvovaní povinných predmetov ťa ešte budú čakať voliteľné predmety, ktoré si už môžeš pozerať z video-záznamu, kedykoľvek ti to vyhovuje a budeš mať k ním prístup ešte rok po skončení štúdia.

Áno, môžeš sa najprv prihlásiť na polročné štúdium a počas neho sa neskôr rozhodnúť a pokračovať na MBA štúdium. Následne zaplatíš len rozdiel v cene MBA štúdia a jednoducho pokračuješ na letný semester MBA štúdia.

Cena ročného MBA štúdia je 3 400,- Eur.

MBA štúdium z digitálneho marketingu poskytujeme ako úplne prví na Slovensku. Zároveň počas štúdia absolvuješ praktické manažérske worskhopy, ktoré sú kvalitnou investíciou do tvojej kariéry.

Štúdium je možné uhradiť na faktúru, ak za teba bude platiť firma, tiež je možné si ho rozdeliť na splátky.

Nenašiel si odpoveď? Neváhaj nás kontaktovať!

Digitálna univerzita

Registrácia je otvorená
do 31. augusta 2024

Chcem sa registrovať