Predmety

Prehľad predmetovštudijných programov

Preštuduj si jednotlivé predmety, ktoré absolvuješ počas svojho štúdia.

Certifikované štúdium

Prehľad predmetov počas polročného štúdia

MBA štúdium

Prehľad predmetov počas ročného štúdia. Podmienkou MBA štúdia je absolvovanie predmetov z certifikovaného polročného štúdia.

09 mar

Manažment organizácie

 • Manažment a manažéri v teórii a v praxi.
 • Dôležitosť súladu hodnôt organizácie a hodnôt zamestnancov.
 • Základné funkcie manažmentu
 • Ako vhodne plánovať a nastavovať ciele?
 • Ako na dizajn motivujúceho pracovného miesta?
 • Ako byť nielen manažérom, ale aj lídrom?
 • Ako na prospešnú kontrolu?

Lukáš Copuš
Vedúci katedry manažmentu

16 mar

Hlavné princípy a rola manažéra, práca s tímom

 • Zoznámiš sa s princípmi, rolami a rôznymi úlohami manažéra
 • Pripravíš sa na časté úskalia manažérskej práce
 • Pochopíš jednotlivé štýly a využitie štýlov riadenia
 • Formovanie vzťahov v práci alebo so zamestnancami
 • Pochopíš typologické princípy dôležité pre komunikáciu
 • Efektívna komunikácia v práci s cieľmi, spätnou väzbou a motiváciou
 • Ako prispôsobovať komunikáciu jednotlivým osobnostným typom
 • Zistíš ako zvyšovať efektivitu a schopnosť spolupracovať

Peter Benkovič
Partner Maxman consultants

Lukáš Bakoš
Leadership lektor

23 mar

Spätná väzba ako najúčinnejší nástroj rozvoja

 • Psychologické aspekty poskytovania spätnej väzby
 • Ego-obranné mechanizmy a ako s nimi pracovať
 • Ako efektívne prijímať spätnú väzbu
 • Ako správne formulovať spätnú väzbu
 • Praktické techniky okamžite využiteľné v manažérskej práci
 • Ako vďaka spätnej väzbe napredovať
 • Rozvoj a koučing v tíme

Lukáš Bakoš
Leadership lektor

Peter Benkovič
Partner Maxman consultants

06 apr

Projektový manažment

 • Aká je podstata projektového riadenia a oblasti uplatnenia procesov riadenia
 • Efektívne plánovanie, realizovanie a vyhodnocovanie projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu
 • Osvojíš si metódy, techniky a postupy používané v projektovom riadení
 • Zmeny, riziká, problémy a ich identifikácia
 • Zistíš ako na efektívne riešenie problémov v projektoch
 • Ako sa vyhnúť nástrahám a chybám v projektoch
 • Zistíš, ako na úspešnú organizáciu projektu

Miroslav Reiter
Zakladateľ IT ACADEMY

13 apr

Podnikateľská stratégia

 • Časté chyby a chybné praktiky podnikateľov
 • Rozdiel medzi podnikateľom a úspešným podnikateľom
 • Konkurenčná výhoda ako ESO v rukáve
 • Zmysluplné a účinné odlíšenie od konkurencie
 • Analýza okolitého prostredia a predpovedanie situácie pre podnik
 • Rozvoj silných a slabých stránok podniku
 • Networking ako obchodná stratégia

Monja Prole
Business Strategy Mentor

20 apr

Rozhodovanie a riadenie výkonu

 • Typické chyby v myslení a rozhodovaní manažéra
 • Nástroje na správne vyhodnotenie situácie
 • Spôsoby ako prijať správne rozhodnutia
 • Najčastejšie rozhodnutia každého manažéra
 • Dostaneš praktické nástroje na prioritizáciu úloh
 • Zistíš ako formulovať ciele a distribuovať úlohy
 • Princípy, podľa ktorých ľudia reagujú na úlohy a meranie výkonu
 • Zlepšíš spoluprácu a dosahovanie cieľov v tíme

Peter Benkovič
Partner Maxman consultants

Lukáš Bakoš
Leadership lektor

04 máj

Komunikačné zručnosti

Kvalita tvojho života závisí od kvality tvojej komunikácie.

 • Prejdeme si najčastejšie chyby v komunikácii
 • Naučíte sa niekoľko techník, ako komunikovať lepšie
 • Čaká vás to najlepšie z komunikácie pre manažérov
 • Všetko interaktívnou formou s precvičovaním

Peter Strcula
Top Performance Trainer

11 máj

Marketingová stratégia

 • Koncepcie, procesy a rozdiely v marketingových stratégiách
 • Ako premietnuť marketingové rozhodnutia do ďalších oblastí podnikového manažmentu
 • Ako správne navrhnúť marketingové smerovanie pre naplnenie cieľov
 • Konkurencieschopnosť a konkurenčné boje
 • Naučíš sa efektívne metódy tvorby rozpočtu
 • Ako si vybudovať a zachovať udržateľnú konkurenčnú výhodu
 • Inovačné nástroje a stratégie

Anička Ölvecká
Head of Marketing v NAY

11 máj

Budovanie brandu

 • Ako pochopiť potrebám a túžbam zákazníkov
 • Komplexné budovanie a riadenie značky
 • Ako si vyjasniť identitu značky
 • Ako správne vypracovať stratégiu značky
 • Ako vytvoriť značke tú správnu hodnotu
 • Ako identifikovať svojich najhodnotnejších zákazníkov
 • Ako implementovať konzistentnú stratégiu značky s cieľom podporiť rast
 • Ako budovať značku globálne

18 máj

Manažér ako facilitátor, mentor a kouč

 • Zoznámiš sa s facilitačnými zručnosťami a technikami
 • Ako na efektívne vedenie tímu
 • Naučíš sa zvýšiť produktivitu porád a interakcií
 • Zistíš, kedy sú stretnutia zbytočné a ako z nich vyťažiť maximum
 • Pochopíš základné koučovacie techniky
 • Ako na účinné aplikovanie koučingu vo firme
 • Efektívne nástroje a prvky koučingu
 • Mentoring a rozvoj ľudí v tíme

Lukáš Bakoš
Leadership lektor

Peter Benkovič
Partner Maxman consultants

01 jún

Manažérska psychológia

 • Zápasy sa vyhrávajú a prehrávajú v hlave a aj biznis sa vyhráva a prehráva v hlave
 • Nauč sa stratégie, ktoré ti pomôžu vyhrávať
 • Využi to najlepšie z NLP a psychológie pre biznis
 • Prejdeme si konkrétne nástroje a techniky

Peter Strcula
Top Performance Trainer

08 jún

Budovanie tímov a riešenie konfliktov

 • Ako zvoliť prístup k vyberaniu ľudí do tímu
 • Skladanie funkčného, profesionálne spolupracujúceho kolektívu
 • Využitie poznatkov z game theory v manažérskej praxi
 • Ako na skutočné riešenie konfliktov
 • Prečo sú konflikty súčasťou nášho života
 • Pozitívna a negatívna stránka konfliktov
 • Stratégie riadenia konfliktov
 • Osobnostné preferencie riešenia konfliktov

Peter Benkovič
Partner Maxman consultants

Lukáš Bakoš
Leadership lektor

15 jún

Marketingový riaditeľ, manažér a teamleader

Oliver bude viesť diskusiu s pozvanými hosťami, ktorí sa podelia o svoje pracovné skúsenosti, fuckupy ako aj praktické tipy. Tešiť sa môžete na marketingových riaditeľov, managerov, teamleadrov a accountov.

 • Funkcie a povinnosti marketingového riaditeľa a managera
 • Najčastejšie problémy pri riadení oddelenia a projektov
 • Podporné aplikácie a nástroje, ktoré si treba osvojiť
 • Stratégia, plánovanie, ciele, KPI, rozpočty
 • Komunikácia s teamom, motivácia, kontrola, vyhodnocovanie
 • Príbehy, z ktorých sa môžete poučiť

Oliver Jakubík
Brand konzultant

29 jún

BONUS: Prednáška so svetovými marketingovými kapacitami

 • Užite si prednášky so svetovými marketingovými kapacitami
 • Diskutujte so známymi a zvučnými menami
 • Mená zverejníme už čoskoro

Digitálna univerzita

Registrácia je otvorená
do 30. septembra 2024

Chcem sa registrovať